ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 13 juli 2011

ႀကံ႕ဖြံ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကခ်င္အေရးအတြက္ျမစ္ႀကီးနားသြား

ဖနိဒါ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၁၁ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမရႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရးမႉး၁ဦးေအာင္ေသာင္းေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဖြဲ႔စည္းထားေသာၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္သည္။
အာဏာရႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏အတြင္းေရးမႉး၁ႏွင့္၂ျဖစ္ေသာဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ဦးသိန္းေဇာ္တို႔က ၿငိမ္းတည္ညွိႏိႈင္းအဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဦးႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္၍ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး႐ံုး၌ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္
ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္သည္။
“သမၼတဆီတုိက္႐ုိက္ေရာက္ဖုိ႔သူတုိ႔(ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား)နဲ႔စကားပါးရမယ္”ဟုၿငိမ္းတည္ ညွိႏိႈင္း အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဆင္ဝါးေနာ္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
နယ္စပ္ၿမိဳ႕လိုင္ဇာတြင္KIO၏ ႏွစ္ရက္ၾကာလူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုဗုဒၶဟူူးေန႔တြင္ဆက္လုပ္ရာကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ဝ ခန္႔အနက္အမ်ားစုကအစိုးရဘက္ကအပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မျပႏိုင္လွ်င္ ဆက္လက္တိုက္ခုိက္ရန္ ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူတဦးက ေျပာသည္။
“တုိက္မယ္ဆုိတဲ့လူေတြက ၉ဝရာခုိင္ႏႈန္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားက တုိက္ေနလုိ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔ ခက္တယ္။ အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ လက္ခံသင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိး
ေျပာတယ္။အခုေတာ့တရားဝင္အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ေျပာတယ္”ဟုသူကမဇိၥ်မကို ေျပာသည္။
“အမ်ဳိးသားေရးအတြက္အခုကRightTimeအခ်ိန္က်ၿပီ။အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိေတာ့မိမိတုိ႔က်ရာက႑ကေန လူငယ္ေတြအားလံုးက ဘာကုိလုိခ်င္တယ္ဆုိတာေတြ သိေနတဲ့အတြက္ လက္နက္ကုိင္တဲ့ စစ္တပ္ကလည္း စစ္တပ္ရဲ႕တာဝန္ဆက္သြားမယ္။ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့လူေတြကလည္းႏုိင္ငံေရးဆက္သြားမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္ေတြကလည္းကုိယ့္လူငယ္ေတြရဲ႕ေနရာကေနက်ရာက႑ကေနပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတဲ့သေဘာတူညီၾကတယ္”ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေန၍လာေရာက္ေသာ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

Geen opmerkingen: