ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 27 juli 2011

NLD ႏွင့္ အစိုးရ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနေသး

လင္းသန္႔ Wednesday, 27 July 2011 19:26
.ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရသစ္ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ႏွစ္ဘက္စလံုးက အေကာင္းျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲကိုေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္းအစိုးရသစ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကိုဦးေအာင္ၾကည္ကဖတ္ျပေနစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရခ်ိန္က၉ႀကိမ္တုိင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ္လည္းသိသာသည့္ ရလဒ္တစံုတရာေပၚထြက္လာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀န္းမွရရွိေသာသတင္းမ်ားအရ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီတရား၀င္ရပ္တည္ေရးအတြက္ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ေရးအပါအ၀င္လူမႈေရးလုပ္မည္ဆုိပါကျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနကNLDဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး တုိ႔ထံသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားစာ ပို႔ထားေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဦးေအာင္ၾကည္က ထပ္မံကမ္းလွမ္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကNLDပါတီသည္ တရား၀င္ပါတီ တရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္မႈဆုိင္ရာ မတူကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝန္းက ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကလည္းNLDပါတီသည္တရား၀င္ပါတီျဖစ္ၿပီးတရား၀င္မႈဆုိင္ရာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရန္အေၾကာင္းျပန္စာေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္NLDပါတီတရား၀င္မႈဆုိင္ရာ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္တင္ျပရန္ အဆင့္ မရွိေတာ့ေပ။
သုိ႔အတြက္NLDကပါတီ တရား၀င္ရပ္တည္ေရးကိစၥကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ မၾကာမီ တင္ျပသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“NLDပါတီတရား၀င္ေရး ကိစၥက တရားရံုး အဆင့္ဆင့္တက္ခဲ့တာ ဒီျပည္တြင္းမွာ ဥပေဒေၾကာင္း အရေတာ့ အဆင့္ကုန္ၿပီ။ဒါေၾကာင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကိုမၾကာခင္တင္ျပဖုိ႔ရွိတယ္”ဟုNLDပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။
NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ ကိုင္ဆြဲၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား လက္မခံခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီ အေနျဖင့္ ထပ္မံ မွတ္ပံုတင္စရာ မလုိသည့္အတြက္ မွတ္ပံုမတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္အစုိးရက က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) က အျပတ္အသတ္အႏို္င္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ မဲမသမာမႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း NLD က ေျပာဆုိခဲ့သည္။
အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ၾကား ယခုကဲ့သို႔ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက မိသားစု ပုဂံ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္တြင္ အစုိးရကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း၊ ခရီးစဥ္အတြင္း မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ိဳးမွ မျပဳလုုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အစုိးရ ယံုၾကည္မႈရေစရန္ ျပသခဲ့သည္။
အလားတူအာဇာနည္ေန႔ကလည္းအစုိးရဘက္ကတရား၀င္ဖိတ္ၾကားမႈကိုလက္ခံတက္ေရာက္ၿပီး ဒီမုိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားအားသြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳရာတြင္ မလုိလားအပ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား မရွိဘဲ ထိမ္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။
အာဇာနည္ေန႔တြင္ေခ်ာေမြ႕ခဲ့ျခင္းသည္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္တို႔၏ တနလၤာေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကေမးျမန္းရာဦးေအာင္ၾကည္က ယခင္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ယခုေတြ႔ဆံုမႈသည္ယခင္ရလဒ္မ်ားထက္ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ႏွစ္ဘက္စလံုးကေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လုပ္ရန္အတြက္သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျဖၾကားသည္။
“ဒီဥစၥာကက်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကိစၥေတြ၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္လုပ္သြားစရာ ကိစၥေတြက အမ်ားႀကီးရဲ႕ အစ ေျခလွမ္း တခုလုိ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္“တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈပေပ်ာက္ေရး၊အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရး”ကိစၥမ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ကာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္းတုိင္းျပည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ရလဒ္မ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
“ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ဘာစကားပဲေျပာေျပာ၊ဘယ္သူနဲ႔ပဲတဲြတြဲ၊က်မတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ႏို္င္ငံနဲ႔တုိင္းျပည္ အတြက္ျပည္သူျပည္သားေတြကိုအက်ိဳးျပဳဖုိ႔ပါပဲ။ဒါကိုပဲက်မတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုခဲ့သည္။
ယခင္ကႏွင့္မတူဘဲပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီးဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရန္ သေဘာတူခဲ့မႈမ်ားအား ႏွစ္ဘက္စလံုးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္NLDပါတီအေနျဖင့္ အေကာင္းဘက္က ရႈျမင္ကာ ဆက္လက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ လူမႈဒုကၡမ်ား အျမန္ဆံုး ကင္းေ၀းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
“ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒုကၡသုကၡေတြ၊ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ ျမန္ျမန္လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္သလုိ၊ဟုိဘက္ကလည္းဒီလုိဆႏၵရွိတာ တူတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ဒီဘက္ကလည္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနတာပဲ၊ဟုိဘက္ကလည္းေကာင္းခ်င္တဲ့ေစတနာရွိတယ္လုိ႔ေျပာတာပဲ”ဟု ဦးတင္ဦးက ဆုိသည္။

Geen opmerkingen: