ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 6 juli 2011

မဇိၥ်မဝံသျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

ဟိန္းေဇာ္ Wednesday, 06 July 2011 11:56
အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပန္လည္အေျခခ်ကာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားစုေပါင္း ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ မဇိၩမဝံသ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (MMSS) ဟူ၍ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔က စတင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
                                        မဇၥ်ိမဝံသျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုပြဲ(ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
အဆိုပါMMSSကိုအကူအညီလိုအပ္ေနေသာအဖြဲ႔ဝင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ပရိယတၱိ/ပဋိပတၱိ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အမ်ားအက်ိဳးျပဳပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကိုအားျဖည့္ပံ့ပိုးေပးၾကရန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွရရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စုေဆာင္း ထားရွိကာ ေလေဘး၊ေရေဘး၊ မီးေဘး၊ ငလ်င္ စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားပါကအကူအညီအမွန္တကယ္လိုအပ္သူမ်ားအားကူညီရန္စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးကုသလက မိန္႔ၾကားသည္။
လက္ရွိတြင္MMSS၏ဌာနခ်ဳပ္ကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေညာင္ကန္ေအးကြင္း ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဆရာေတာ္ ၁၁ ပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ဆရာေတာ္တပါးကMMSSဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို စာတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကိုမူ မသိေသးေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာေတာ္ ၅၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည္။
ယင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားလိုေသာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း ကူညီေပးမည္ျဖစ္ၿပီးအဖြဲ႕ဝင္ရဟန္းမ်ား၏ေဒသမ်ားတြင္အဖြဲ႔ဝင္ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားက အထူးတရားပြဲမ်ား က်င္းပရန္လည္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားစဥ္က အဖြဲ႔အစည္းတခု ဖြဲ႕စည္း၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ မိတ္ေဆြရဟန္းေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းအကူအညီေပးႏိုင္ရန္အဖြဲ႔အစည္း(ကြန္ယက္)တခု တည္ေထာင္သင့္သည္ဆိုေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းယင္းအဖြဲ႕တြင္ပါဝင္သည့္မဇိၩမဂုဏ္ရည္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာေကာဝိဒက မိန္႔ၾကားသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ပညာသင္ၾကားေနေသာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားပူးေပါင္းကာ “အိႏိၵယ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာေက်ာင္သားရဟန္းေတာ္မ်ားသာယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔”ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
မဇိၩမဝံသျမန္မာရဟန္းေတာ္အဖြဲ႕သည္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ဆီမီးခြက္အလင္းေရာင္ ျဖန္႔ေဝကမ္းလွမ္းေနသည့္ ပံုကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
မဇိၩမဝံသ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စာေပမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ဓမၼစာေပမ်ား၊ စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Geen opmerkingen: