ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 4 juli 2011

ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျပဳသေဘာအတိုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္မည္ဆို

ကိုဝိုင္း တနလၤာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၄၆ မိနစ္ .
ဘန္ေကာက္(မဇၥ်ိမ)။ ။ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒မစၥတာအဖိဆစ္ေဝ့ခ်္ခ်ာခ်ီဝကေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အတိုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္သြားမည္ဟုပါတီဌာနခ်ဳပ္ တနဂၤေႏြေန႔ည သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေနရာ၅ဝဝအတြက္မဲေပးၾကရာ၉၆ရာခိုင္ႏႈန္းေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ဖူးရာ့ထိုင္းပါတီေခါင္းေဆာင္မစၥစ္ယင္လတ္ခ္ရွင္နာဝပ္ထရာက၁ဝ၂မဲအသာျဖင့္အႏိုင္ရေနသည္။မစၥ ယင္လတ္ခ္က၂၆၂ေနရာ၊ဒီမိုကရက္တစ္က၁၆ဝျဖစ္သည္။
ဖူ႔ရ္ထိုင္းပါတီအေနျဖင့္မစၥတာသက္ဆင္ကိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာရန္မည္သည့္ ႀကိဳးစားမႈကို မဆို ဆန္႔က်င္သြားမည္ဟုလည္း လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္က ေျပာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲရႈံးနိမ့္ေၾကာင္းဝန္ခံျပီးေနာက္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ
“အစိုးရအသစ္ကိုဦးေဆာင္ခြင့္ရသြားတဲ့ဖူ႔ရ္ထိုင္းပါတီအတြက္က်ေနာ္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ဒါေပမယ့္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးဖို႔ကိစၥကိုေတာ့ဆန္႔က်င္သြားမွာပါ”ဟုသတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသြားသည္။
ႏိုင္ငံေရးလူသစ္တန္းအသက္၄၃ႏွစ္အရြယ္မစၥစ္ယင္လတ္ခ္ကအေမရိကန္KentuckyStateUniversityမွ ႏိုင္ငံေရးဘြဲ႔မ်ားရထားသူျဖစ္ၿပီးသက္ဆင္အားလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ႀကိဳးစားမည္ဟု၂ဝ၁၁ေမလအတြင္းကေျပာခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တလအၾကာတြင္ ျငင္းဆိုျပန္သည္။
ဖု႔ရ္ထိုင္းကအစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေရးအတြက္အမတ္ေနရာ၂ဝေက်ာ္ရထားသည့္ခ်တ္ထိုင္းပထနာပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီဟုဆိုသည္။ဘြန္က်ဳိင္းထိုင္းပါတီ၃၅ေနရာ၊ခ်တ္ထိုင္းပါထနာ၂၁၊ခ်တ္ထိုင္းပထနာဖီပဒင္းပါတီ ၁ဝ ေနရာရရွိထားၾကသည္။
၂ဝဝ၆ခုတြင္စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္သက္ဆင္ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အလြဲသံုးစားမႈျဖင့္ေထာင္ဒဏ္၂ႏွစ္ ခ်ေသာ္လည္းျပည္ပသို႔တိမ္းေရွာင္သြားၿပီးလက္ရွိတြင္ဒူဘိုင္းတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။၂ဝ၁ဝခု၌ သူပိုင္ ဘတ္ေငြသန္း၇,၆ဝဝ မွ သန္း ၄,၆ဝဝကို ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုတရား႐ံုးက ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္သည္။
ဖု႔ရ္ထိုင္းပါတီ၏အဓိကေႂကြးေၾကာ္သံမွာ“သက္ဆင္ရဲ႕အေတြးအျမင္ကိုဖု႔ရ္ထိုင္းကအေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္” ဟုျဖစ္သည္။
တနဂၤေႏြေန႔ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခြင့္ရွိသူ၄၇သန္းခန္႔မွသန္း၃၁သန္းနီးပါးမဲလာေပးၿပီး မဲေပးသူအားလံုး၏၆၅.၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေျပာသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လူတဦးကို မဲႏွစ္မဲေပးရၿပီး ပါတီ အေျခခံအမတ္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ အေျခခံအမတ္တို႔ အတြက္ ျဖစ္သည္။
ပါတီစာရင္းတြင္အမတ္ေရြးရာပယ္မဲ ၁.၇သန္းရွိၿပီး မဲဆႏၵနယ္အေျခခံအမတ္ပယ္မဲ၁.၃သန္း ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။
အာရွေရြးေကာက္ပြဲကြန္ယက္ANFREL၊ဥေရာပသမဂၢ၊မေလးရွား၊ဂ်ာမနီတို႔အပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူ ၆ဝ ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။
                   မဲေပးအျပီးသတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားေနေသာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အဖိဆစ္(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)...
သက္ဆင္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ဒီမိုကရက္တစ္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားအၾကားအကြဲအၿပဲမ်ားၾကားမွ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခင္ႏွစ္ကၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္၌ရွပ္နီဝတ္မ်ားက ဆႏၵျပၿပီး သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာ လူ ၉ဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။
ေငြေဖာင္းပြမႈ၄.၂ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီးစီးပြားတန္႔ကာကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္မႈႏွင့္ၾကံဳေနရသည့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွထိုင္းႏိုင္ငံကိုျဖတ္၍ မေလးရွားနယ္စပ္အထိရထားလမ္းဆက္သြယ္မည္ဟုဆိုသည္။လြတ္လပ္သည့္ကုန္သြယ္ေရး ထူေထာင္မည္ဟုလည္း ကတိေပးသည္။
ဖု႔ရ္ထိုင္းပါတီကမူအေျခခံလူတန္းစားလူမ်ားစုလယ္သမားမ်ားကိုမ်ဳိးေစ့၊ေျမၾသဇာ၊စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ကိရိယာမ်ား ဝယ္ႏိုင္ရန္ အေႂကြးဝယ္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။သက္ဆင္လက္ထက္ရြာတရြာ ဘတ္တသန္း စီမံကိန္းတြင္ ဘတ္တသန္း အပိုထပ္ျဖည့္မည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
တကၠသိုလ္တိုင္းကိုအရင္းအႏွီးခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးကေလးတိုင္းကြန္ျပဴတာတလံုးစီရေစမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။
သို႔ေသာ္ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေရး၊ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားတိုးလာေရး၊ႏိုင္ငံတကာသို႔ထိုးေဖာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံေရး မူဝါဒမ်ား ေျပာၾကားမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္မ်ား ႐ႈံးလွ်င္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယုခ်န္-အိုခ်PrayuthChan-ochaကဇူလိုင္၁ ရက္ေန႔ တြင္ “ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကရက္တစ္လမ္းေပၚေရာက္ေအာင္ဝိုင္းလုပ္မွာပါ။ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးထဲ ဆြဲမသြင္းၾကပါနဲ႔ ”ဟု ျငင္းဆို လိုက္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ရဲလံုၿခံဳေရး တပ္သား ၁၉၅,ဝဝဝဦး ခ်ထားခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လံုၿခံဳေရး စီမံခ်က္အတြင္းေသနတ္စံု၁,ဝဝဝေက်ာ္၊ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္းရဲခ်ဳပ္ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝစ္ခ်င္းဖို႔ဖိုစရီး WicheanPotephosree က ေျပာသည္။
အသစ္တက္လာမည့္အစိုးရအေနျဖင့္ကေမၻာဒီးယားႏွင့္နယ္စပ္ျပႆနာ၊စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေရး၊ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္သတင္းစာရွင္းပြဲ၌ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေအာက္စ္ဖို႔တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း အဘီဆစ္က
ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းေၾကညာအၿပီးတြင္ဝမ္းနည္းငိုေႂကြးသူဒီမိုကရက္ပါတီဝင္မ်ားကို ေတြ႔ရေသာ္လည္းအႏိုင္ရသူဖူးရာ့ထိုင္းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ရွပ္နီဝတ္မ်ားမွာမူမီး႐ႈးမီးပန္းမ်ားေဖာက္၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည္ကို ထိုင္း႐ုပ္သံမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္သြားသည္။Geen opmerkingen: