ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 15 juli 2011

NLDရပ္တည္ခြင့္ကုလသမဂၢသို႔တင္ျပမည္

ထြန္းထြန္း ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၈ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ပါတီပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကသတိေပးထားေသာ အတိုက္အခံပါတီႀကီးအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က၎တို႔ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ မၾကာခင္ တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၌လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ စည္း႐ံုးခြင့္ကုိျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္းလက္ရွိအစိုးရကNLDရပ္တည္ခြင့္အတြက္ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသျဖင့္ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔လာမည့္ရက္သတၱပတ္၂ပတ္အတြင္းတင္ျပရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာပါတယ္။လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရတာေတြကိုႏိုင္ငံတခုရဲ႕အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းလို႔လမ္းဆံုးသြားတယ္၊မရႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္အဲဒီလိုတင္ႏိုင္တယ္လို႔ ပါပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ပါ”ဟုNLDေျပာခြင့္ရ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဉာဏ္ဝင္းကမဇၥ်ိမကိုရွင္းျပသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကပါတီပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးထားသည္ကိုNLDအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က၎တို႔ ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔တင္ျပမည္(ဓါတ္ပံုမဇၥ်ိမ)
ပါတီမွတ္ပံုျခင္းမျပဳေတာ့သျဖင့္NLDသည္ပါတီတရားဝင္မႈပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က၂ဝ၁ဝစက္တင္ဘာ၁၄ရက္တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္NLDကပါတီရပ္တည္ခြင့္အတြက္ဥပေဒေၾကာင္းလမ္း အရ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အယူခံကို ေနျပည္ေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပလပ္ခံခဲ့ရသည္။
၁၉၉ဝေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ရပိုင္ခြင့္၊စစ္အစိုးရကတိေပးထားသည့္လႊတ္ေတာ္
ေခၚယူေရးအေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟုပါတီဘက္က တင္ျပခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရက္ေပါင္း၁ဝဝမျပည့္မီမွာပင္ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကNLDပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမလုပ္ရန္သတိေပးစာေၾကာင့္ပါတီကိုအင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းေတာ့မွာလားဟူေသာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာလႊတ္ေတာ္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္၍ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိပါ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္
ျပန္စာကို ပို႔လိုက္ၿပီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္ဟုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ကုလသမဂၢ၏အခန္းက႑ကိုအားမရသူ၊ သေဘာထား
ျပင္းထန္သူအခ်ဳိ႕ကလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔တင္ျပမည့္NLD၏လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္သံထြက္လာေသာ္လည္းထိုင္းအေျခစိုက္ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီBLCကေတာ့ ေထာက္ခံသည္။
“လက္ခံတယ္ဆိုရင္NLDကိုျပည္တြင္းဥပေဒေတြအရမွတ္ပံုတင္ခြင့္မရေအာင္လုပ္ျခင္းဟာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဘူးလို႔ဆိုတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးေတြခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။အဲဒီလိုသတ္မွတ္လိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကလႊတ္ေတာ္ကလည္းပဲမ်က္စိမွိတ္ၿပီးျငင္းလို႔မရဘူးဆိုတဲ့အေနအထားမ်ဳိးကိုေရာက္လာမွာ” ဟု BLCဥကၠ႒ဦးသိန္းဦးကမဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။
“NLDကလက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈလည္းမလုပ္ကိုင္ဘူး။ၿပီးေတာ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးထြန္းကား ေစေရးအတြက္လုပ္တယ္။တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးဟာရွိသင့္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္။အဲဒါကိုကုလသမဂၢကလည္းဒီကိစၥအေပၚမွာ လက္ခံရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
NLDကဲ့သို႔ပင္တင္ျပခဲ့ေသာေတာင္အာဖရိကႏွင့္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကဝင္ ေရာက္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္းဦးဥာဏ္ဝင္းကလည္းေျပာသည္။
ေဝဖန္သူမ်ားကကုလသမဂၢထံျမန္မာစစ္အစိုးရမ်ားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပလာခဲ့သည္မွာႏွစ္၂ဝခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းတိုးတက္မႈမရွိျခင္းကိုေထာက္ျပၾကသည္။

Geen opmerkingen: