ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 12 juli 2011

သမၼတေဟာင္းဘုရွ္ကုိစစ္ေဆးရန္HRWတုိက္တြန္း

ဧရာဝတီ Tuesday, 12 July 2011 17:18
အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းဘုရွ္ႏွင့္သူ၏အႀကီးတန္းလက္ေထာက္တခ်ဳိ႕ကုိအက်ဥ္းသားမ်ားႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံရမႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတုိ႔အတြက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ႀကီး တခုက ယေန႔ ပန္ၾကားလုိက္သည္။

                  ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အေမရိကန္အစုိးရထုတ္ျပန္သည့္ ဂြာတာနာမုိ အက်ဥ္းစခန္းဓာတ္ပုံ
အေမရိကန္တုိ႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္အက်ဥ္းစခန္းရိွမေတာ္မတရားျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးနယူးေယာက္ အေျခစုိက္HumanRightsWatch(HRW)ေခၚလူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ထုိသုိ႔ ပန္ၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းတယ္ဆုိတာဘယ္ေတာ့မွမေကာင္းပါဘူး၊ဘယ္သူကပဲလုပ္လုပ္ေပါ့။က်ေနာ္တုိ႔က ဘက္မလုိက္ဘဲေထာက္ျပရမွာပါ”ဟုHRW၏အာရွေဒသဆုိင္ရာဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဖီလ္ေရာဘတ္ဆင္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။
“ျမန္မာျပည္မွာေပၚေပါက္ခ့ဲတာပဲျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္မွာ လုပ္ခ့ဲတာပဲ ျဖစ္ေစ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈျဖစ္ခ့ဲတယ္ ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းရရင္ေတာ့ စုံစမ္း စစ္ေဆးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရမွာပဲ” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။
သမၼတေဟာင္းေဂ်ာ့ဒဘလ်ဴဘုရွ္၊ဒုသမၼတေဟာင္းဒစ္ေခ်ေန၊ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ေရာ္နယ္လ္ရမ္းစဖဲ၊စီအုိင္ေအညႊန္မွဴးေဟာင္းေဂ်ာ့တင္းနက္တုိ႔ကုိစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းႏုိင္ရန္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးခ့ဲမႈမ်ား အတြက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္မာမာ ရိွေနသည္ ဟု HRWက ဆုိသည္။
လက္ရိွသမၼတအုိဘားမားကသူ႔လက္ထက္တြင္ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္လည္းယခင္ကက်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္မေတာ္မရားမႈမ်ားကုိဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း မျပဳပါကႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ က်င့္သုံးသည့္ မူ၀ါဒ အသက္ျပန္၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း HRWက ေျပာသည္။
အေမရိကန္အစုိးရက အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွပါက အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အေရးယူသင့္သည္ဟုလည္း HRW က ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။
အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယျဖစ္ခံရသူ အမ်ားအျပားသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရိွ အေမရိကန္တုိ႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ စစ္ေဆးခံခ့ဲရသည္။
ဂြာတာနာမုိအက်ဥ္းစခန္းတြင္ထိန္းသိမ္းထားသူအမ်ားအျပားကုိစစ္ေၾကာစဥ္ကဦးေခါင္းတြင္ ေရစက္ခ်သည့္နည္းလမ္းကုိ သုံးရျခင္းမွာ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏အႀကံျပဳခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္က ေျပာဆုိခ့ဲသည္။
ျပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ မစၥတာဘုရွ္က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း၊ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းခံရသူမ်ားကသူ႔ကုိ ထုိႏုိင္ငံတြင္ တရားစဲြရန္ စီစဥ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း HRW အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားသည္။
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္အေမရိကန္အရာရိွမ်ားအားစုံစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္းကုိ စပိန္ႏုိင္ငံတြင္လည္းေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊၀ီကီလိခ္က ဖြင့္ခ်သည့္အေထာက္အထားတခ်ဳိ႕တြင္ ထုိစစ္ေဆးမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ အေမရိကန္အစုိးရက စပိန္ကုိ ဖိအားေပးခ့ဲေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။

Geen opmerkingen: