ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 27 juli 2011

ႀကိဳတင္မဲအေၾကာင္း ရွင္းျပီ

ခင္ဦးသာ Wednesday, 27 July 2011 18:25
ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းမဲမသမာမႈမ်ား၊ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္ လာရျခင္းမွာေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႔အႀကဳံနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သစ္ ဦးတင္ေအးက ယေန႔ ေျပာလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
                                ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွမဲရုံတခုတြင္မဲေရတြက္ေနပုံ(ဓာတ္ပုံ-AP)
ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီ၃၇ ခုမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏အစည္းအေ၀းတြင္ထုိသုိ႔ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအစည္းအေ၀းတက္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။
“ပါတီတခုကို၂မိနစ္စီတင္ျပေဆြးေႏြးဖို႔အခ်ိန္ရေတာ့အမ်ားစုကမဲမသမာမႈေတြကိုတင္ျပၾကတယ္၊ဒီေတာ့ျပန္ ၿပီးေတာ့သုံးသပ္သြားမယ္၊ေနာင္ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္လုပ္သြားမယ္ေပါ့၊ဒီေလာက္ပါပဲ”ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)ဥကၠ႒ဦးသုေ၀ကဧရာ၀တီကိုေျပာျပသည္။
ႏုိင္ငံတကာက၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြသုိ႔ အကဲခတ္အဖဲြ႔ေစလႊတ္ရန္ကမ္းလွမ္းစဥ္ကမူအာဏာပိုင္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအေတြ႔အႀကဳံ အလုံအေလာက္ရိွသျဖင့္အကဲခတ္သူမ်ားမလုိအပ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခ့ဲဖူးသည္။
ႀက့ံဖြံ႔ပါတီဟုလူသိမ်ားသည့္ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွအပအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ၾကေသာပါတီ အမ်ားစုက ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ႀက့ံဖြံပါတီ၏မဲ မသမာမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တုိ႔၏ ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားကို တင္ျပၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ထံမွ တိက်ေသာ အေျဖ မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္က“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ပါတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒေတြကိုလက္ခံႏိုင္ေပမယ့္ဒီဥပေဒကို ပါတီတခ်ဳိ႕က လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးတဲ့ ကိစၥေတြကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ေပၚေပါက္လာေသာလႊတ္ေတာ္အရဖြဲ႔စည္းထားေသာေကာ္မရွင္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌လြတ္လပ္မႈရွိၿပီးဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ေျပာဆိုေနမႈထက္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုသည္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ား ဟု သိရေၾကာင္း မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။
တုိက္ပဲြျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တာ၀န္ယူ က်င္းပသင့္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။
“(ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သစ္)ဦးတင္ေအးကဒီကိစၥကိုလႊတ္ေတာ္မွာပဲတင္ျပေဆြးေႏြးပါ၊ က်ေနာ္    လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတြင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲဖူးသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဦးတင္ေအးက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတြင္ တာ၀န္ယူထားျခင္း မရိွေတာ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျပန္လည္က်င္းပမည္ကိုမသိရေသးေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

Geen opmerkingen: