ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 8 juli 2011

အေမရိကန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကCoIအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတိုက္တြန္း

ဧရာဝတီ Friday, 08 July 2011 15:36
ကုလသမဂၢတြင္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ႏိုင္ရန္အေမရိကန္ကတြန္းအားေပး သင့္ေၾကာင္းအေမရိကန္အေျခစိုက္နာမည္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းႀကီး၂၂ခုကသမၼတအိုဘားမားအား တိုက္တြန္းေျပာဆိုလုိက္သည္။
၂၀၁၀ဒီဇင္ဘာ၂၄ရက္ေန႔ကစစ္ေဆးတကၠသိုလ္ဆင္းပြဲတြင္ေတြ႔ရေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ဓာတ္ပံု-AP)
“ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ကုလသမဂၢစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားဆုိင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္(CoI)ဖြဲ႔ေရးအေမရိကန္ကစည္း႐ံုးေဆာ္ၾသသင့္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာေတာမတ္ကင္တားနားကအဆိုျပဳၿပီးျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္းေထာက္ခံၿပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ၂၂ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သမၼတ အိုဘားမားထံ ေပးပို႔သည့္ စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဖြဲ႔အစည္းႀကီး၂၂ခုတြင္ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားညီညြတ္ေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ဗဟိုဌာန(ACILS)၊ အေမရိကန္ေက်ာင္းဆရာမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း၊FreedomHouse,လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၊ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မႈတားဆီးေရးကြန္ရက္/ဒါဖာကယ္ဆယ္ေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၊ အာရွ ဒီမိုကေရစီေရးရာ အင္စတီက်ဳ၊ကုလသမဂၢ႐ံုး-ျမန္မာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၊ USCampaignforBurma စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္း နန္စီ ဆိုဒါဘာ့ဂ္လည္း ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။
“ထိေရာက္သည့္ျပည္တြင္းျပည္ပဖိအား၊သံတမန္ေရးရာမ်ားျဖင့္ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ယံုၾကည္၍မရေၾကာင္းအေမရိကန္အစိုးရကို ျမန္မာအစိုးရကသက္ေသျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္ အေနျဖင့္JADEACTတြင္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္းဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအျပည့္အဝပိတ္ဆို႔မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဖိအားေပးမႈမ်ား အရွိန္ျမွင့္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သမၼတအိုဘားမားထံေပးပို႔သည့္ယခုစာကအေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးမႈဝါဒျဖင့္စတင္ဆက္ဆံသည္မွာ၂ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပးထားသည္။
အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရလဒ္မယ္မယ္ရရမရရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းေပးစာထဲတြင္အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း အစိုးတပ္မ်ား၏ စစ္ဆင္မႈမ်ား၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ျငင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Geen opmerkingen: