ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 8 juni 2011

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား၁၀၀အလုပ္ထြက္

ေက်ာ္ခ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၁၈ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ)။ ။လုပ္ခအျပည့္မရသျဖင့္ရန္ကုန္တိုင္းလႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္၄ရွိTailorGarment အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအလုပ္သမား၁ဝ၁ဦးကတၿပိဳင္တည္းအလုပ္ထြက္မႈလြန္ခဲ့သည့္တနလၤာေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အလုပ္သမတဦးလွ်င္အျခခံလစာ၃၈,၂ဝဝက်ပ္သတ္မွတ္ေပးေသာ္လည္းေမလအတြက္ထုတ္ေပးသည့္ လစာ၌မူခ်ဳပ္ထည္အေရအတြက္မျပည့္ဟုဆိုကာတဦးလွ်င္ပ်မ္းမွ်က်ပ္၁၅,ဝဝဝခန္႔အျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏မေက်နပ္မႈစတင္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္လုပ္ခေလွ်ာ့ခ်ခံရမႈကိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္၊စေန တနဂၤေႏြတြင္အားလပ္ခ်ိန္ေပးရန္ႏွင့္အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ားထိုက္တန္စြာေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွမလိုက္ေလ်ာခဲ့ဟုအလုပ္သမားမ်ားဘက္ကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူေရွ႕ေနဦးဖိုးျဖဴက ေျပာသည္။
အလုပ္သမား၁ဝ၁ဦးကတၿပိဳင္တည္းအလုပ္ထြက္မႈလြန္ခဲ့သည့္တနလၤာေန႔ကလႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္၄ရွိ TailorGarmentအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ျဖစ္ပြား(ဓါတ္ပံု မဇၥိ်မ)
“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြကိုစက္႐ုံကဘာတခုမွတု႔ံျပန္မႈမေပးတဲ့အတြက္သူတို႔အလုပ္ထြက္သြားၾကၿပီ။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္းဒီလစာနဲ႔အလုပ္ဆက္လုပ္လို႔မျဖစ္ေတာ့တဲ့အတြက္သြားၾကတာလို႔သူတို႔ကေျပာတယ္” ဟုဦးဖိုးျဖဴကမဇၥ်ိမကိုေျပာျပသည္။
စက္႐ုံမွသတ္မွတ္ေပးမႈအရစက္ခ်ဳပ္လုပ္သား၄ဝနီးပါးကိုတေန႔လွ်င္မိုးကာအထည္၄ဝဝအၿပီးခ်ဳပ္ေပးရန္ ခ်မွတ္ထားသည္ကိုအလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ၃၆ဝသာခ်ဳပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္စက္႐ံုဘက္ကလစာေငြေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာလုပ္သားမ်ားလိုအပ္မႈေၾကာင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေလ်ာ့နည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လုပ္သားမ်ားဘက္က ေျပာသည္။
စက္႐ံုကို၂ဝ၁ဝႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးတ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုေပါင္းကာ ရွယ္ယာလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ဝန္ထမ္းေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ရွိကာအမ်ဳိးသမီးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
          အလုပ္သမား၁ဝ၁ဦးကတၿပိဳင္တည္းအလုပ္ထြက္TailorGarmentအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ(ဓါတ္ပံု မဇၥိ်မ)
လစာ၇ေသာင္းအထက္ရရွိသူအလုပ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္အလုပ္သစ္ရွာရန္ခက္ခဲမည္ကိုစိုးရြံ႕သူ အလုပ္သမား၂ဝဝေက်ာ္ခန္႔ကဆႏၵျပမႈတြင္မပါဝင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုရန္ကုန္တိုင္းအလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းမည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမွမရခဲ့ဟုဦးဖိုးျဖဴကေျပာသည္။ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးILOသို႔ မိတၱဴေပးပို႔ခဲ့သည္။
အလားတူဆႏၵျပမႈမ်ဳိးဇြန္လ၆ရက္ေန႔တြင္ပဲခူးၿမိဳ႕ဟသၤာကုန္းရပ္ကြက္ရွိCap1ဦးထုပ္စက္႐ုံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိဦးထုပ္စက္႐ုံမွအလုပ္သမား၆၅ဦးက တရက္အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က လိုက္ေလ်ာ၍ ေျပလည္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: