ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 21 juni 2011

ကတိမတည္ေသာအစိုးရ၊KIAႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေအာင္လင္းထြဋ္ Tuesday, 21 June 2011 18:35 ေဆာင္းပါး
.ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္ဧရာ၀တီျမစ္၏ျမစ္ဖ်ားခံရာေမချမစ္ႏွင့္မလိချမစ္တို႔ေပါင္းဆံုသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေနမႈကို မၾကာေသာကာလက တိုက္ပြဲမ်ားက နင္းေျခဖ်က္ဆီး ခ့ဲေလၿပီ။
                           ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား (ဓာတ္ပုံ - www.isc-gspa.org)
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ယခင္စစ္အစိုးရ၏ခက္ခက္ခဲခဲရယူခဲ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္တြင္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ရသည့္အေတြ႔အႀကံဳကိုတင္ျပလိုပါသည္။ဦးစြာပထမ၀န္ခံလိုသည္မွာ စာေရးသူတို႔ကိုယ္တိုင္စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏လွည့္ဖ်ားမႈလိမ္လည္မႈ ခံလိုက္ရေၾကာင္းအခ်ိန္ေႏွာင္းမွသိရသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရေခတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ကာလႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကာလတို႔ျဖစ္ပါသည္။KIAေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ကာလ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေနရာ၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခ့ဲသည္။
ထိုစဥ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒသစ္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ထားၿပီး တဦးႏွင့္တဦး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၾကမည္၊ႏိုင္ငံေရးကိစၥကိုေနာင္ျပည္သူ႔အစိုးရအသစ္တက္လာသည့္အခါ ေဆြးေႏြးမည္၊တပ္မေတာ္သည္ျပည္သူကခန္႔အပ္ထားေသာအစိုးရမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဟု မူခ်မွတ္ခ့ဲသည္။
ပထမဦးဆုံးလွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္န၀တဘက္မွဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတင္၀င္း(အလုပ္သမား၀န္ႀကီးႏွင့္အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဗိုလ္မႉးသန္းေအး(ဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္း-ကြယ္လြန္)တို႔ျဖစ္ၿပီးKIAဘက္မွ ဦးဘရန္ဆိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္ ေဒါက္တာ စဘြဲဂြ်န္၊ ဦးခြန္ျမတ္တို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္န၀တဘက္မွအထက္ပါမူဝါဒအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းခ့ဲရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိုးရမ်ားသည္လက္နက္ခ်ေရးမူကိုသာအေသစြဲကိုင္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမေအာင္မျမင္ျဖစ္ခ့ဲၾကရေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔လက္ထက္တြင္ မူသစ္အေနျဖင့္လက္နက္ကိုင္ထားၿပီးထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္စဥ္ကာလအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီးတဘက္ႏွင့္တဘက္နားလည္မႈရရိွေရး၊ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ KIA အေနျဖင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို သေဘာတူမွ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းခ့ဲသည္။
KIAဘက္မွလည္းစစ္မွန္ၿပီးအရွည္သျဖင့္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္မည္မဟုတ္၊ပဋိပကၡမ်ားကိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္နည္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းသြားလိုေၾကာင္းန၀တ၏သေဘာထားမ်ားကိုကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (KIO)ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပၿပီး သေဘာထားကို ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ကို ျဖဳတ္ခ်အာဏာရယူခ့ဲၿပီးေနာက္ KIA ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဇာ္မိုင္ လက္ထက္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ ယခင္ပဏာမ ေတြ႔ဆုံခ့ဲစဥ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ န၀တႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခ့ဲသည္။
အက်ိဳးေဆာင္ လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ သင္းအုပ္ဆရာ ေဒါက္တာ စဘြဲဂြ်န္၊ အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီး ဦးလ၀မ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးခြန္ျမတ္တို႔ကေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း KIA ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး စစ္ဦးစီးမႉး(ပထမတန္း)ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္သိန္း မွတဆင့္ ဒု ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္၀င္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္န၀တအတြင္းေရးမႉး(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔တို႔ကို တင္ျပခ့ဲပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔မွ တဆင့္ န၀တဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို မည္က့ဲသို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အမိန္႔ေတာင္းခံခ့ဲသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏အမိန္႔မွာ“ကိုခင္ညြန္႔KIAကိုလက္နက္ခ်ရမယ္လို႔ေျပာလိုက္”ဆိုသည့္ အမိန္႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ အပါ၀င္စာေရးသူတို႔အားလံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ အေတာ္ပင္စိတ္ပ်က္ခ့ဲရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္လက္ထက္ကတည္းကန၀တဒုဥကၠ႒ျဖစ္ပါသည္။ယခင္ကKIAႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္မ်ားကို သူေကာင္းစြာသိပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေျပာခိုင္းသည္ကို သူ၏သားတပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းမွအပ က်န္လူမ်ား မသိၾကပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏အားနည္းခ်က္မွာငယ္စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲရေသာတပ္မေတာ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနတြင္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအလုပ္ကို၀ါသနာထုံခ့ဲသူျဖစ္သည္။ဘယ္အရာမဆို စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအျမင္ျဖင့္စဥ္းစားေလ့ရွိသည္။တခါတရံသူေျပာသည့္စကားတိုင္းကိုပင္သူမွတ္မိခ်င္မွ မွတ္မိပါသည္။ေျမွာက္ပင့္ေျပာသည္ကိုသေဘာက်သည္။အနီးကပ္ေနရသူမ်ား၏ စကားကို ယံုလြယ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းကKIAကိုျပန္ၾကားရမည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏အမိန္႔ကိုအက်ိဳးေဆာင္ လူႀကီးမ်ားမွတဆင့္ျပန္ၾကားရန္စာေရးသူအားတာ၀န္ေပးခ့ဲသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကို စာေရးသူသည္အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားကိုရွင္းျပသည့္အခါအားလုံးစိတ္ဓာတ္က်ခ့ဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ ေ၀းပါၿပီဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ဆက္လက္၍ စာေရးသူက အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားအားမည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပန္ၾကားခ်က္တခုခုေပးပါရန္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္အခ်ိန္မေရြး စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မေ၀းေသးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲရသည္။
ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားမွတဆင့္KIA၏ ျပန္ၾကားခ်က္မွာKIA သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခ့ဲသည္မွာႏွစ္ေပါင္း၃၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊န၀တေျပာသကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သစၥာေဖာက္ရာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္တို႔အေနျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္မွမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္KIA၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္႐ႈ၍လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအား ဂ႐ုဏာထားေသာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးရရွိေရး တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထားေပးရန္ ျပန္ၾကားခ့ဲသည္။ ဤက့ဲသို႔ KIA ျပန္ၾကားခ်က္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက မကန္႔ကြက္ေတာ့ဘဲ တရား၀င္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ KIAကကခ်င္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္းပထမတႀကိမ္တြင္လာ႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈ အဆင္ေျပခ့ဲသည္။
န၀တ ႏွင့္ KIAတရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစတင္၍ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ပထမအႀကိမ္ လာ႐ိႈးေဆြးေႏြးပြဲ၌န၀တဘက္မွ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္ (ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း -ကြယ္လြန္) ေခါင္းေဆာင္ၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သိန္းတို႔ ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ KIAဘက္မွ ဒု ဥကၠ႒ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ တခ်ိန္က ရန္သူမ်ား၊ ယခု မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္းေလ့လာသည့္ အဆင့္သေဘာမ်ိဳး ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။ န၀တဘက္မွလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုဦးတည္ခ်က္ထားေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီးKIAဘက္မွလည္း ကခ်င္လူထု၏ တခဲနက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံခ့ဲၾကသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြေႏြးပြဲမွစ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွစ၍ န၀တဘက္မွ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္၊ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္(ဟိုတယ္၀န္ႀကီးေဟာင္း)၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သိန္းတို႔ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲၿပီး KIAဘက္မွ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မိုင္ႏွင့္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္တို႔ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို မည္သို႔စတင္လုပ္ၾကမည္၊ ႏွစ္ဘက္စစ္တပ္မ်ား နယ္ေျမသတ္မွတ္ရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ႏွစ္ဖက္စစ္တပ္မ်ား ယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားရန္၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ သေဘာတူညီၿပီးပါက လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္၊ တပ္အင္အားမတိုးခ်ဲ႕ရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍KIAအဖြဲ႔ စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းခ်၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႔အစိုးရ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္တို႔ ပါဝင္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္ကာလသည္ ႏွစ္ဘက္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သည့္ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးအျပန္အလွန္နားလည္မႈရ၍ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚရန္ရည္ရြယ္ခ့ဲသည္။ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ န၀တဘက္မွ ေပးပို႔ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေထာက္လွမ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုးမွေန၍ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔သို႔ သတင္းပို႔ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ အမိန္႔ခံယူၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္ကို စာေရးသူမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ န၀တကိုယ္စား ေဆြးေႏြးေနေသာအဖြဲ႔သို႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရသည့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခ့ဲရသည္။
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီေသာေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္၁၉၉၄ခုေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္န၀တကိုယ္စား အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေက်ာ္ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္တို႔မွလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။KIAဘက္မွဥကၠ႒ဦးေဇာ္မိုင္ႏွင့္ဒုဥကၠ႒ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္တို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ လက္ေထာက္ စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျမင့္ေဆြသည္ စစ္ဦးစီးမႉး ပထမတန္း ျဖစ္သည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အလြန္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး၏ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားကို စတင္၍ သိလာရသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ထားရွိရမည့္ သေဘာထားကို တိုင္းမႉး၊ တပ္မမႉးမ်ား ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္။ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ လက္နက္တခုသဖြယ္ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မေရြး စစ္ျပန္တိုက္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ နယ္နမိတ္အစပ္မ်ား စစ္တပ္ တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးခ့ဲသည္။ KIAႏွင့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ဆြဲထုတ္ၿပီး KNU ကို အင္အားခ်ိန႔ဲသြားေအာင္ လုပ္ခ့ဲသည္။ KNU က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းလာေသာအခါ လက္နက္ခ်ရမည္ဟူ၍ ေျပာခိုင္းခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုစည္းၿပီး တိုင္းရင္းသားအေရး ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပရာတြင္လည္း ခြင့္မျပဳရန္ ညႊန္ၾကားသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို အျမန္အၿပီးသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ မပါသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ရမည္ဆိုၿပီး အက်ပ္ကိုင္လာခ့ဲသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လက္မခံေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ကို ေျခမႈန္းၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။
ယေန႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတိဒုကၡႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း၏အဓိကတရားခံမွာအမည္ခံအရပ္သား စစ္အာဏာရွင္အစိုးရပင္ ျဖစ္သည္။ ကတိသစၥာ မတည္ေသာ အမည္ခံ အရပ္သား စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ လိမ္လည္မႈ လွည့္ျဖားမႈမ်ားသည္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥ ၊ ကေလးစစ္သား ကိစၥ၊ အဓမၼလုပ္အားေပး ကိစၥ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥတို႔တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကမာၻကိုလိမ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ ကိစၥတို႔တြင္ ျမန္မာျပည္သူထုကို လိမ္ညာလ်က္ရွိေပသည္။
(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမႉးႀကီး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။)

Geen opmerkingen: