ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 30 juni 2011

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျပန္က်င့္သံုးၿပီ

ခင္ဦးသာ Thursday, 30 June 2011 17:50 .
ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္နဝါရီလအတြင္းကရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းဖြင့္ပြဲတခုတြင္မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ အစိုးရသစ္ေခါင္းေဆာင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ကိုေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ေအပီ)

ျပည္နယ္၊တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအားျပည္ေထာင္စုအစိုးရ(ဗဟိုအစိုးရ)ကျပန္လည္ ခ်ဳပ္ကိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွသိရသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္အဖြဲ႔တာ၀န္ယူၿပီးရက္၉၀ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္က်င္းပေသာ ျပည္နယ္၊တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏အထူးအစည္းအေ၀းမ်ားအၿပီး၎အစီအစဥ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
“ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဆိုရင္စီးပြားေရးဌာနကလြဲလို႔က်န္တဲ့ဌာနလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအကုန္လုံးကိုေနျပည္ေတာ္က တိုက္႐ုိက္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ့္အေနအထားျဖစ္သြားပါၿပီ”ဟုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွအပက်န္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကိုဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္သည္ဟုသူကဆိုသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာရန္ကုန္တုိင္းတြင္ပထမပိုင္း၌ပါရွိခဲ့ေသာ္လည္းယခုမပါရွိေတာ့ေပ။ ရန္ကုန္တုိင္းရွိဝန္ႀကီးဌာန၉ခုမွာလုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၊စည္ပင္သာယာေရး၊ဘ႑ာအခြန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၊လူမႈေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊သစ္ေတာႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအရျပည္နယ္၊တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္တခ်ဳိ႕ရခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိ၍ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။
ဇြန္လ၂၉ရက္ေန႔တြင္ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ကခ်င္ျပည္နယ္၏၀န္ႀကီးဌာန အေျပာင္းအလဲႏွင့္၀န္ႀကီးအသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းကိုသမၼတဦးသိန္းစိန္၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားထားသည္။
တျခားေသာျပည္နယ္၊တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားအားဇြန္၂၉၊၃၀ရက္မ်ား၌ဆက္လက္က်င္းပကာ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားအျပား၏အမည္မ်ားကိုေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
“အရင္လိုပဲ၀န္ႀကီးဌာန၉ခုရွိေပမယ့္စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုင္ထားတဲ့နယ္စပ္ေရးရာလိုဌာနပဲ မေျပာင္းလဲတာပါ။အစည္းအေ၀းက၇မိနစ္ေလာက္ပဲၾကာပါတယ္”ဟုရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)၏ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။
၀န္ႀကီးဌာနအေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းသည္အရာအားလုံးနီးပါးကိုဗဟိုမွျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုသည့္ သေဘာေၾကာင့္ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း၊လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားနည္းျခင္းရွိသကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတခ်ဳိ႕လည္းရွိေၾကာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။
“ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာေတာ့အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ေတြ႔ရပါတယ္။ဥပမာ-စည္ပင္၀န္ႀကီးဆိုရင္ အမွႈိက္သိမ္းတာေတြ၊ေျမာင္းေဖာက္တာေတြပိုလုပ္လာတယ္။ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးလည္းျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆးသုပ္ထားတာေတြ႔ရတယ္” ဟုေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။
ရန္ကုန္တိုင္း၌ပညာေရး၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕၏လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈကိစၥတြင္လည္းအေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ ျဖစ္သြားေသးေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္၃လျပည့္ေျမာက္သည့္တိုင္ အေျပာင္းအလဲမေတြ႔ရေသးေၾကာင္းေဒသခံႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။
“အရင္လူေတြလုပ္ခဲ့တာကိုဆက္ၿပီးသြားေနတဲ့သေဘာပါ။လက္ရွိ၀န္ႀကီးေတြကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ ေျပာင္းလဲလာတာဘာမွမေတြ႔ရေသးဘူး။ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးဖြဲ႔စည္းပုံမွာလည္းပဲျပည္နယ္၊တိုင္း အစိုးရေတြရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးမထားေတာ့သိပ္ၿပီးေတာ့လုပ္ရဲကိုင္ရဲတဲ့သတၱိေတြမရွိၾကဘူး”ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ၏ဥကၠ႒ဦးႏိုင္ေငြသိန္းကဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ျပည္နယ္၊တိုင္းအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ဗဟိုမွလမ္းညႊန္မႈေပးျခင္းကိုေစာင့္ေနရန္မလိုဘဲလုပ္ေဆာင္စရာ ရွိသည္ကိုတာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္တာ၀န္အျပည့္ေပးအပ္သည္ဟုသမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္နယ္၊တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္းေတြ႔ဆုံရာ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“အထက္ကအမိန္႔ေပးစနစ္နဲ႔သြားတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ေအာက္ေျခကတာ၀န္ယူမႈရွိၿပီးေအာက္ကအေပၚကို လာတဲ့စနစ္နဲ႔သြားၾကဖို႔၊ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုတယ္”ဟုဦးသိန္းစိန္ကေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကမူသမၼတဦးသိန္းစိန္၏စကားသည္၀ါဒျဖန္႔ရန္အတြက္အေျပာသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုတုန္႔ျပန္ေျပာဆိုၾကသည္။
၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရေပၚေပါက္လာေသာလက္ရွိအစိုးရက်င့္သုံးေနသည့္စနစ္သည္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မဟုတ္သည့္အတြက္ျပည္နယ္၊တိုင္းအစုိးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အားဗဟုိမွ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမွာအထူးအဆန္းမဟုတ္ဟုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ(CRPP)၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္က ဆိုသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ)မွသမၼတျဖစ္လာ၍ျပည္နယ္၊တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကိုလည္း၎စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၌၀န္ႀကီးဌာန၉ေနရာတြင္ႀက့ံဖြံ႔ပါတီက၀န္ႀကီးဌာန၈ေနရာ ရရွိထားၿပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည)က၁ေနရာရရွိထားေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

Geen opmerkingen: