ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 22 juni 2011

က်ဥ္တုတ္မခံဝံ့တဲ့သမၼတလား

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၅၄ မိနစ္ .
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္သက္တမ္း၃လနီးပါးရိွေသာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွသည္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သူဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ညံ့ဖ်င္းမႈျပယုဂ္တခုျဖစ္သလိုလက္ရိွအေျခခံ ဥပေဒအရေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဆိုေသာစကားကိုရယ္စရာျပက္လံုးတခုလို ျဖစ္သြားေစေတာ့သည္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားအၾကားႏႈိင္းစာေျပာလွ်င္လူေကာင္းဟုေျပာရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းဦးသိန္းစိန္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေမြမွသည္ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေျပာင္းတခုကိုသြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရိွျခင္းကားျခစားယိုယြင္းေနေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကိုျပင္ဆင္ႏိုင္စြမ္း မရိွျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
အစိုးရ အသက္ကယ္ေဆးအတြက္ အားထားရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို ့အလည္အပတ္သြားေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္
ျမန္မာျပည္တြင္းတ႐ုတ္၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားလြန္ကဲျဖစ္ထြန္းေနသည္ဟုစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသံမ်ား အစိုးရ လူရင္းမ်ား၊လူယံုစီးပြားေရးသမားမ်ားထံမွပါထြက္လာျခင္းကားထူးျခားေနသည္။ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသလိုတ႐ုတ္အစိုးရကျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ခြင့္ကိုေတာင္းဆိုခဲ့သည္သာ မွန္ကန္လွ်င္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္မွ်တပ္စဲြခြင့္မျပဳဟူေသာျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ဆဲြကိုင္ထားသည့္မူကို ခ်ဳိးေဖာက္လာရမည့္ကိန္း ျဖစ္ေနျခင္းကား ဦးသိန္းစိန္အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
အမည္ခံလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကအတိုက္အခံမ်ားအတြက္ေဒါသူပုန္ကိုထေစသလိုစီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈကိုေျပေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါမည္ဆိုေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုမေပးႏိုင္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုလ်စ္လွ်ဴ႐ႈထားၿပီးထင္ရာစိုင္းေနျခင္းကားအေရၿခံဳၿပီး လမ္းေဟာင္းေလွ်ာက္တာကိုျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ေသနတ္ျပန္ေပါက္ခဲ့ရသည့္လတ္တေလာအေၾကာင္းကားတ႐ုတ္ေငြယြမ္သန္း၁ဝ၈ကုန္က်မည္ ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေသာလွ်ပ္စစ္မ်ားကိုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို ့ေရာင္းခ်ရမည့္ကခ်င္ေျမမွ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို
ေသနတ္ျပအဓမၼအေကာင္အထည္ေဖာ္လိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။စစ္ပဲြမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကား ေရကာတာ
ေဆာက္ေနေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီႀကီးတခုျဖစ္သည့္ဒါးတန္း၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ“သန္႔စင္ေသာ စြမ္းအားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝမ်ားျဖစ္ေစရန္အလင္းေပးမည္ ”ကို ပ်က္ရယ္ျပဳေနသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာတြင္ပင္ ျမန္မာ့အသက္ေသြးေၾကာမႀကီးျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားရိွ ျမစ္ဆံုအပါအဝင္ ဧရာမေရကာတာစီမံကိန္း၉ခုကိုတ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္လွ်က္ရိွသည္၊ လ်စ္လွ်ဴမ႐ႈသင့္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႔မ်ားေထာက္ျပထားၾကသည့္ ေဒသခံလူထုအတြက္ေကာင္းက်ဳိးထက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုေပးစြမ္းမည့္အႏီွဧရာမ စီမံကိန္းမ်ားကား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို မီးထိုးေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ကခ်င္မွာတြင္သာမက ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိျုနယ္၊ ကရင္နီျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။လူႏွင့္ေနရာလဲြေခ်ာ္ေနၿပီဟု ေျပာရမည့္ အျဖစ္အပ်က္တခုမွာ ဦးသိန္းစိန္ တေယာက္ေနျပည္ေတာ္ရိွ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး သုေတသန လုပ္ေနသည္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။တပ္ကိုမႏိုင္၊ပါတီမႏိုင္အခ်ိန္ကုန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု ကဲ့ရဲ႕ခံရမည့္ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္၊ အရာေရာက္ဖြယ္ မျမင္ပါ။ သက္တမ္း မရင့္ေသးခင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပါေသးသည္၊ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္န္ဆိုစဥ္က ကတိေပးခဲ့မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ လုပ္ေဆာင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

Geen opmerkingen: