ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 25 juni 2011

စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဒဏ္ရခိုင္ေဒသခံမ်ားမခံႏုိင္

ခင္ဦးသာ Saturday, 25 June 2011 13:10
.ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌တည္ေဆာက္ေနေသာေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွထြက္ေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအားလူေနေက်းရြာအနီး၌စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူမႈမရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
                                                   တည္ေဆာက္ဆဲေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း(ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားအနီးတည္ေဆာက္ေနေသာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္စက္႐ုံစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ကိုရီးယား၊တ႐ုတ္၊အိႏိၵယ၊မေလးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္စသည့္ႏိုင္ငံသားတရာေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွကုမၸဏီတခ်ဳိ႕၏၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အဲဒီလူတရာေက်ာ္ရဲ႕စားၾကြင္းစားက်န္ေတြ၊အဲဒီလူေတြသုံးတဲ့အိမ္သာကမိလႅာေတြ၊အသုံးအေဆာင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို က့့ံေကာ္ေတာဘုရားနဲ႔နီးစပ္ေနတဲ့အုန္းေတာနဲ႔ဂုံးခ်ိန္ရြာနားကေခ်ာင္းထဲကို ေန႔တိုင္းလာစြန္႔ပစ္ေနတယ္”ဟု အုန္းေတာရြာသားတဦးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
အဆိုပါစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွထြက္ေသာအနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ရြာသားမ်ားသည္ေနထိုင္မရေအာင္ပင္ႀကံဳေနၾကရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္မိုးရြာေသာေန႔မ်ားတြင္ပိုမိုဆိုးရြားေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္အုန္းေတာရြာသားတရာ၀န္းက်င္ႏွင့္ေဒသခံမ်ား၊ေဒသခံသံဃာေတာ္မ်ားကစုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး၍ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားထံ ဇြန္လ၁၄ရက္ေန႔တြင္တိုင္ၾကားေသာ္လည္း၎တို႔၌ေျပာဆိုဟန္႔တားပိုင္ခြင့္မရွိဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။
“ေဒသဆိုင္ရာေတြကတာ၀န္ယူမႈမရွိလို႔ဇြန္လ၁၈ရက္ေန႔မွာျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွေမာင္တင္ကို ထပ္မံတိုင္ပါတယ္။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္းဘာမွအေရးယူေျပာဆိုတာမရွိဘူး”ဟုအုန္းေတာရြာခံကဆိုသည္။
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရကအေရးယူမႈမရွိ၍ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိဗဟုိအစိုးရထံထပ္မံတိုင္ၾကားသြားမည္ဟုေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
“တိုင္စာေတြေတာ့ရထားၿပီးပါၿပီ၊ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ အေရးယူမႈလုပ္ႏိုင္မယ္မထင္ဘူး၊ေနျပည္ေတာ္ကလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္းပဲဒီကိစၥကိုေျပာထားပါတယ္”ဟုရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ခံ ဦးဘရွင္က ေျပာ သည္။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ျပည္တြင္း၊ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား၊အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား ထိခိုက္နစ္နာ ေစ မည့္ ကိစၥမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးဘရွင္က ဆိုသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီးရွိမေဒးကြ်န္းေပၚမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းမည့္ မေဒးကြ်န္းအနီးရွိပင္လယ္ျပင္၌တည္ရွိေသာေက်ာက္ေဆာင္၊ေက်ာက္တန္းအမ်ားအျပားကိုလည္း ဒိုင္းနမိုက္ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳကာၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေရေနသတၱ၀ါအမ်ားအျပားကို ေသဆုံးေစခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
အဆိုပါေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လိုက္နာမႈ အားနည္းေသးေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာတ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း(ChinaNationalPetroleum Corporation-CNPC)ကုမၸဏီကဦးေဆာင္ကာ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွစ၍အေကာင္ထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟုအစိုးရသတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားခဲ့သည္။
                                                   ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းခြင္တခု(ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)
ထိုစီမံကိန္းမ်ားၿပီးစီးပါကေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွတ႐ုတ္ႏိုင္သို႔တႏွစ္လွ်င္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တန္ခ်ိန္ကုဗမီတာ၁၂ ဘီလီယံႏွင့္ ေရနံစိမ္း စည္ ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
CNPCကုမၸဏီအျပင္PSCကုမၸဏီ၊MNG၊HyundiaMyintandAssociate၊ေဒ၀ူး၊ ျမန္မာ့ ေရႊသရဖူ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္စသည့္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကလုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လွႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔တာ၀န္ခံ ကို၀င္းေအာင္ က ေျပာသည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌လည္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊လုပ္အားချဖတ္ေတာက္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ထိုကိစၥမ်ားကို မေက်နပ္၍ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၾကားခဲ့သည့္အလုပ္သမား ၁၀၀ ၀န္းက်င္ကို အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကို၀င္းေအာင္ က ဆိုသည္။
ယင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌လုပ္ကိုင္ေနေသာေဒသခံအလုပ္သမားတခ်ဳိ႕၏အဆိုအရ၎တို႔သည္ မနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိအလုပ္လုပ္ၾကရၿပီးတေန႔လုပ္အားခမွာက်ပ္၁၅၀၀ မွ ၂၅၀၀ သာ ရရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား တဦး အတြက္ တရား၀င္လုပ္အားခကို က်ပ္ ၅၀၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ႀကီးၾကပ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားက ေခါင္းပုံျဖတ္သည္ဟု သိရသည္။

Geen opmerkingen: