ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 18 juni 2011

စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြရခိုင္တြင္လည္းေခါင္းပုံျဖတ္

ခင္ဦးသာ Saturday, 18 June 2011 13:30
.ရခိုင္ျပည္နယ္ဂီရိေလေဘးသင့္ေဒသတခ်ဳိ႕ရွိလယ္သမားမ်ားအားစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မွတဦးလွ်င္က်ပ္၇ ေသာင္းထုတ္ေပးေသာ္လည္း၂ေသာင္းကိုသက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားကျဖတ္ယူေနေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားထံမွသိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဂီရိဒုကၡသည္မ်ားကိုျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ားကဆန္လွဴဒါန္းေနစဥ္(ဓာတ္ပံု- alodawpyei.org)
“လက္မွတ္ထိုးေပးရတာကက်ပ္၇ေသာင္းပါ။ေပးေတာ့၅ေသာင္းပဲေပးတယ္။ေမးၾကည့္ေတာ့ၿမိဳ႕နယ္ လူႀကီးနဲ႔ဘဏ္မန္ေနဂ်ာကိုေပးရတယ္ပဲေျပာတယ္”ဟုေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေရႊညိဳမေက်းရြာမွ လယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။
ဂီရိေဒသမွလယ္သမားမ်ားအတြက္အမေတာ္ေၾကးေခ်းေငြမ်ားကိုဇြန္လဆန္းမွစတင္၍လယ္ယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္(စိုက္ဘဏ္)ကထုတ္ေပးေနေၾကာင္း၊ လယ္သမားတဦးလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ကို ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ တဆင့္ထုတ္ယူရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းမွေက်းရြာ၂၀နီးပါးႏွင့္ဇင္ကၽြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရႊညိဳမ၊ ရသစ္ေက၊ကြင္းေခ်ာင္း၊ဂုံးခ်ိန္၊အုန္းေတာ၊ေခ်ာင္းႀကီးဖ်ားစသည့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၌လည္း အမေတာ္ေၾကးေငြ ျဖတ္ေတာက္ ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။
၎တို႔အနက္ဇင္ကၽြန္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးေထြးေခ်ႏွင့္ေခ်ာင္းႀကီးဖ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္လွခင္တို႔ ႏွစ္ဦးအား ေငြေၾကးျဖတ္ယူျခင္း ကိစၥကို လယ္သမားမ်ားကေမးျမန္းရာ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ စကားမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ ေျပာဆိုသည္ဟု ဇင္ကၽြန္း ရြာခံလယ္သမားတဦးက ဧရာ၀တီကို ရွင္းျပသည္။
ဇင္ကၽြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေထြးေခ်သည္ ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ အမည္ စာရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ စိုက္ဘဏ္မွာ ေခ်းေငြ ၇ ေသာင္းကို ထုတ္ေပးေနသည္ဟုလည္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။
ထိုကိစၥမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားထံ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူမႈ မရွိ၍ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုင္ၾကားသြားမည္ဟု လယ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွင္ကသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုရာ၌သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေစရန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟုေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥမ်ားမွာယခင္ထက္ ဆိုးရြားလာေနသည္ဟု ဆိုသည္။
“သမၼတေျပာထားသလိုတာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကလက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာအဆင့္ေတြမွာေတာင္းရမ္းမႈေတြကပိုမ်ားလာေနတယ္”ဟု ဦးဘရွင္က ေျပာသည္။
ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲကိစၥမ်ားကိုျပည္နယ္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု လည္းဆက္ေျပာသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ခင္အား ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ၎က ေျဖဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ဆိုသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အျပင္ဂီရိေဒသမ်ားျဖစ္ေသာေျမပုံ၊မင္းျပား၊ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လယ္သမားမ်ားလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ရန္ ေငြေၾကးမလုံေလာက္မႈ၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးရန္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ မ်ဳိးစပါး၊စားေသာက္ရန္ဆန္မလုံေလာက္မႈစသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။
ဂီရိဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာေဒသမ်ားသည္ရခိုင္ျပည္နယ္၏ဆန္ထြက္မႈအမ်ားဆုံးေသာေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္၍လာမည့္ႏွစ္တြင္စပါးအထြက္ႏွႈန္းေလ်ာ့က်ကာဆန္ရွားပါးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးဘရွင္က ေျပာသည္။
ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးကြပ္ကဲမႈရံုး(UNOCHA)၏ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ဂီရိေလေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ စပါးခင္းမ်ား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးကန္၊ပုစြန္ကန္ဧက၅ ေသာင္းေက်ာ္မွာလုံး၀ပ်က္စီး သြားေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာသီသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္တိုင္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ မလုံေလာက္၍ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကို မ၀င္ႏိုင္ၾကေသးေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ဖိုးညိဳေက်းရြာ ေဒသခံ လယ္သမား ဦး၀င္းေမာင္က ဆိုသည္။
“လယ္ဧက ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ တဦးကို က်ပ္ ၂ သိန္းပဲ ရတယ္။ တဧက အတြက္ ကုန္က်တာ ၉ ေသာင္းခြဲ ၀န္းက်င္ပါ။ အဲဒီေငြထဲက ဟိုစရိတ္၊ ဒီစရိတ္အတြက္ဆိုၿပီး ျဖတ္ယူတာက ၇၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္” ဟု ဦး၀င္းေမာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ နာဂစ္ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ အနည္းဆုံး လယ္ ၁၀ ဧကႏွင့္အထက္ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ ဟု ၎ကဆိုသည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လယ္သမားမ်ားသည္ေဒသခံေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူမ်ား ထံမွအတိုးႏွႈန္း၁၀က်ပ္၊၁၂က်ပ္တို႔ျဖင့္ယူကာစိုက္ပ်ဳိးၾကရေၾကာင္း၊ထိုအေႂကြးမ်ားကို အေက်မေပးႏိုင္ေသာအခါမိမိပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားအားအေႂကြးရွင္မ်ားထံလႊဲေပးလိုက္ရသည့္လယ္သမား အေရအတြက္ ရာခ်ီရွိေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။
“က်ေနာ့္လယ္နဲ႔ကပ္ေနတဲ့လယ္သမား၈ေယာက္စလုံးရဲ႕လယ္ေတြဆိုရင္အေႂကြးရွင္က သိမ္းထားၿပီးသားပါ။ ကိုယ့္လယ္ကို လယ္စာရင္းငွား ဘ၀နဲ႔ ျပန္လုပ္ေနၾကရပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းေမာင္က ဆိုသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ၇၀ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္သည္လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္၍လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို အတိုးႏွႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ထုတ္ေပးကာ လယ္ယာက႑ ျမႇင့္တင္သြားမည္ဟု မၾကာမီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: