ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 15 juni 2011

ေနာက္ဆံုးကခ်င္ခံကတုပ္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၁၃ မိနစ္ .
၂ဝ၁ဝေအာက္တိုဘာကစၿပီးျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားၿပီးျပည္တြင္းစစ္ျပန္စလာခဲ့ပါတယ္။။ထိုအထဲမွာျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ၁၆ႏွစ္ၾကာ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးရခဲ့တဲ့ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ျမန္မာစစ္တပ္စစ္ျပန္ျဖစ္မယ့္အလားအလာေတြ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ဒီအေျခအေနကိုမဇၥ်ိမတီဗီကသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

Geen opmerkingen: