ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 10 juni 2011

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရုပ္သိမ္းေပးရန္ျမန္မာအစိုးရသစ္ေတာင္းဆို

ခင္ဦးသာ Friday, 10 June 2011 18:20
.ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္၍အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေနေသာ ကမၻာ့ကုသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ျမန္မာအစိုးရသစ္ကေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
တိုက္ပြဲေၾကာင့္၂၀၁၀ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းကထိုင္းႏုိင္ငံဘက္သို႔ထြက္ေျပးလာရေသာစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)
အစိုးရသစ္သည္သက္တမ္းအားျဖင့္၆၉ရက္သာရွိေသးေသာ္လည္းလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံတကာကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ကမာၻ႔ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔ႀကီးကလည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုေရွး႐ွႈ၍အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို႐ုပ္သိမ္းသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္ကေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု အစိုးရ၏ ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္။
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏၁၇ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကိုဂ်နီဗာၿမိဳ႕၌ေမလ၃၀ရက္မွ စတင္က်င္းပလွ်က္ရွိရာဇြန္လ၁၇ရက္ေန႔တြင္ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားလည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထိုအစည္းအေဝးတြင္အေ၀းေရာက္ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔(NCGUB)၏ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းလည္းတက္ေရာက္ေနရာျမန္မာအစိုးရေျပာဆိုေနေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဆိုသည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀၀ေက်ာ္ရွိေနၿပီးမၾကာခင္ကျပန္လြတ္လာသူမ်ား၌ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း၅၁ဦးသာပါဝင္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ကဦးေဆာင္ေသာႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တရပ္ကို အျမန္ဆုံးဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက်ဴးလြန္ထားေသာစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔(ICRC)ကိုလည္းအစိုးရ၏တားဆီးဟန္႔တားမႈတစုံတရာမရွိေစဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးသို႔ခ်က္ခ်င္း၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္အတြက္ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ မရွိမႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ဥပေဒအရစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎ပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံေၾကာင္းရန္ကုန္မွ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူဦးေအာင္သိန္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
“လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ဒီမိုကေရစီစံႏွႈန္းေတြမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာေတြကေပ်ာက္သြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ တရားစီရင္မႈ တစုံတရာမေတြ႔ ရေသးေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။
“တရား႐ုံးေတြရဲ႕အေခၚအေ၀ၚေတြ၊ဆိုင္းဘုတ္ေတြေျပာင္းလဲသြားတာကလြဲရင္တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာအေျပာင္းအလဲဘာတခုမွ ထူးျခားလာတာ မေတြ႔ရေသးဘူး” ဟု လည္း သူက ဆိုသည္။
ဂ်နီဗာ၌က်င္းပေနသည့္အစည္းအေ၀းသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းကအဆိုျပဳထားခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအႀကံျပဳခ်က္၁၉၀ကိုျပန္လွန္သုံးသပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။
အႀကံျပဳခ်က္၁၉၀အနက္အခ်က္၇၀သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးသည္ဟုဆိုကာျမန္မာ အစိုးရသစ္ကပယ္ခ်ခဲ့သည္။၇၄ခ်က္အားေထာက္ခံၿပီးက်န္၄၆ခ်က္ကိုစဥ္းစားသုံးသပ္ဦးမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ဆိုထားသည္။
ျမန္မာအစိုးသစ္အေနျဖင့္၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါအတိုင္းက်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္၊အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုလက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံပါအတိုင္းျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္က ေျပာခဲ့သည္။
မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆိုလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစြပ္စြဲခံရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀းကိုတက္ေရာက္လာျခင္းကပင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
ျမန္မာအစုိးရ၏လူသားမ်ဳိးႏြယ္တုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ေတာင္းဆိုထားေသာကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာေသာမတ္စ္အိုေဟးကင္တာနာအား ျမန္မာအစိုးရကျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမေပးေသးေပ။
ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ၿပီးခဲ့သည့္လကက်င္းပခဲ့ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္မစၥတာကင္တာနာက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းၾကမ္းတမ္းေသာညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌လည္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: