ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 29 juni 2011

ေဒၚစုနယ္ခရီးမထြက္ခင္သတိေပးခံရ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၅၀ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကနယ္သို႔ခရီးထြက္ရန္တလပင္ မလိုေတာ့ခ်ိန္၌အစိုးရကအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တရားဝင္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအသိေပးမႈ လုပ္လိုက္သည္။
ဗုဒၵဟူးေန႔ထုတ္အစိုးအာေဘာ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကNLDဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကိုလိပ္မူ၍စာေရးသားေပးပို႔ရာ၌ တရားဥပေဒႏွင့္အညီလိုက္နာပါဟူ၍မွာၾကားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကနယ္သို႔ခရီးထြက္ရန္တလပင္မလိုေတာ့ခ်ိန္၌အစိုးရကအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တရားဝင္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအသိေပး(ဓါတ္ပံုမဇၥ်ိမ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အထိန္းသိမ္းခံမွလြတ္ေျမာက္လာေသာႏိုဝင္ဘာ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးျဖစ္လာမည့္ဇူလိုင္လ၂၂ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ခရီးထြက္လိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ခရီးစဥ္မတိုင္မီသတိေပးခ်က္ထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ဒီခရီးစဥ္ကသူ၏ လြတ္လပ္မႈကိုစမ္းသပ္မည့္အေရးပါေသာကိစၥတခုလည္းျဖစ္သည္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကNLDသည္၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳသျဖင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။
အစိုးရ၏သေဘာထားကိုထင္ဟပ္ေစေသာစာတြင္NLDကဆက္လက္၍ပါတီ႐ံုးခန္းမ်ားဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပါတီကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။
“အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လိုက္နာမႈမရွိဘဲဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊တုိင္း႐ံုး၊နယ္႐ံုးမ်ားဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕႐ံုးမ်ားတြင္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူထားျခင္း၊အလံမ်ားလႊင့္ထူထားျခင္း၊ထုိ႔အျပင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊စာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ဗီဒီယိုေခြမ်ားထုတ္ေဝျခင္း၊ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း” ဟူ၍ သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။
ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကေျပာင္းလဲလုိက္ခဲ့ေသာပါလီမန္စနစ္ကိုNLD၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟုလည္း အစိုးရက ထပ္မံ ေစာဒက တက္ထားျပန္သည္။
“ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရကိုအမွန္တကယ္ျမတ္ႏိုးစြာလက္ခံက်င့္သံုးလိုပါလွ်င္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္ရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊ျပည္သူႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ အေၾကာင္းၾကားပါေၾကာင္း” ဟု ပါရွိသည္။
စစ္တပ္ကႀကိဳးကိုင္ထားေသာပါလီမန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာစည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေအာင္ အဓိကက်ေသာေျခလွမ္းဟုအစိုးရကျမင္ေနခ်ိန္တြင္၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔မွာလြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တျခင္းမရွိေသာစစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဟုဆိုကာပါလီမန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို NLD က အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ထားသည္။
အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္NLDကဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။သို႔ေသာ္လည္းလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အသင္းအဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္လိုပါကလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္သင့္ေၾကာင္း အစိုးရက ေျပာဆိုထားသည္။
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရ အေထာက္အပံ့
ေပးထားေသာလူမိုက္မ်ားကစစ္ကိုင္းတိုင္းဒီပဲယင္းတြင္တုိက္ခိုက္မႈျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္သီသီကေလးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာလူေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကသို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္းထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်သြားျပန္ကာ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တပတ္အၾကာတြင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: