ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 21 juni 2011

သမၼတကလယ္ယာသုေတသနလုပ္သည္ဟုဆို

ဆလိုင္း ဟံသာစန္း အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၆ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသုေတသန ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္TheVoiceဂ်ာနယ္ကေရးသားထားသည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိစံျပလယ္ယာစိုက္ကြင္းမ်ား၌လယ္စိုက္ပ်ဳိးကာသုေတသနလုပ္ေနသည္ဟုဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္ကဧရာဝတီတိုင္းေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပသည့္လယ္ယာသံုးပစၥည္း ေပးအပ္ပဲြတြင္ေျပာဆိုေၾကာင္းTheVoiceဂ်ာနယ္၏အင္တာနက္ဝက္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
“သူဟာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆိုေသာ္ျငားလည္းလယ္သမားတဦးကဲ့သို႔လယ္ယာကိုသုေတသနလုပ္ၿပီးေတာ့
ေတြ႔ရွိခ်က္ကိုမူတည္ၿပီးလယ္သမားေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုၿပီး လမ္းၫႊန္မွာၾကားတယ္” ဟုTheVoiceကဦးသိန္းေအာင္ကိုကိုးကား၍ ေရးသားထားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏လယ္ကြင္းထဲတြင္စပါး၊ခ်ဥ္ေပါင္၊ကန္စြန္းစသည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္အျပင္ဝက္ႏွင့္ႏြားမ်ားကိုလည္းေမြးျမဴထားၿပီး၎တိရိစာၦန္မ်ား၏မစင္မ်ားကို ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ျပန္လည္သံုးစဲြေနေၾကာင္းဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ကေျပာသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္သည့္ဦးသိန္းေအာင္၏ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၎စိုက္ထားသည့္လယ္ကြင္းမ်ားကိုလိုက္လံျပသေလ့ရွိသည္ဟုလည္းဦးသိန္းေအာင္ကေျပာေၾကာင္း ပါရွိသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနလုပ္သည္ဆိုျခင္းအေပၚေလ့လာသူ အမ်ားအျပားက သံသယ ျဖစ္ၾကသည္။
သမၼတအေနျဖင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကိုကိုယ္တုိင္သုေတသနလုပ္ေနျခင္းကိုမႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာၾကားလာသူကေတာ့ မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီယာယီဥကၠ႒ဧရာဝတီတိုင္းဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ဇာတိသားဦးေနမ်ဳိးေဝျဖစ္သည္။
“သူကက်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနေတာ့လယ္ကြင္းထဲမွာအခ်ိန္သြားကုန္ေနတာမႀကိဳက္ဘူး။သုေတသနက သူလုပ္ရမွာမဟုတ္ဘူး။သူကၫႊန္ၾကားတာပဲလုပ္ရမွာ။သူကိုယ္တုိင္လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့မွားတယ္။ သုေတသနအဖဲြ႔အစည္းေတြကိုလုပ္ခုိင္းရင္ေတာ့မွန္ပါတယ္”ဟုဦးေနမ်ဳိးေဝကေျပာသည္။
ဦးေနမ်ဳိးေဝသည္လယ္ယာေျမႏွင့္လယ္သမားအေရးကိစၥေဆာ္ၾသေနသူတဦးျဖစ္ၿပီး၎တို႔၏ မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီသည္ေခတ္ႏွင့္မကိုက္ညီေတာ့သည့္ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ေျမယာဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏၅ေယာက္ေျမာက္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူသည့္က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပဲြတြင္မိမိတို႔အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒမ်ားကိုအစဥ္ေခတ္မီျပည္စံုေနေအာင္ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။
ထို႔ျပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး၊လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားသင့္တင့္ေသာေဈးႏႈန္းရရိွေရး၊လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ားအရည္အေသြးျမင့္မားေရးတို႔ကိုလည္းျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိေပးေျပာဆိုထားသည္။

Geen opmerkingen: