ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 21 juni 2011

ဒန္ကေလအမႈဇြန္၃ဝစီရင္ခ်က္ခ်မည္

သဲသဲ အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၃၇ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားေရာစ့္ဒန္ကေလ၏အမႈကိုဇြန္လ၃ဝရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ တရား႐ံုးက ခ်ိန္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သူ၏ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၏အဂၤါေန႔တရားခြင္တြင္ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားကအျပန္အလွန္ေခ်ပမႈေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ေလးလခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာအမႈ၏စီရင္ခ်က္ခ်မည့္ရက္ကို သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
              တရား႐ံုးကဇြတ္လ၃၀ရက္ေန႔တြင္ေရာ့စ္ဒန္ကေလအမႈကိုစီရင္ခ်က္ခ်ရင္ခ်ိန္းဆို(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
“က်ေနာ္တို႔ကအၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္(FinalAgrument)ေပးၿပီးၿပီဆိုေတာ့က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဘာမွဆက္လုပ္ဖို႔မရွိေတာ့ဘူးတရား႐ံုးအမိန္႔ခ်ဖို႔ပဲရွိေတာ့ပါတယ္”ဟုမစၥတာဒန္ကေလ၏ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သန္းစိုးက ေျပာသည္။
တရား႐ံုး၌တရားသူႀကီးဦးေအာင္မင္းကေန႔လည္၁၂နာရီခန္႔မွစတင္ကာတနာရီနီးပါး ၾကာနားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အမႈကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေၾကာင္းႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တုိင္႐ုံးေတာ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးသူ မခိုင္ဇာလင္းမွာ တရားခြင္သုိ႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိေပ။
မစၥတာဒန္ကေလကိုလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ၁၃(၁)၊မခုိင္ဇာလင္းကို နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈပုဒ္မ၃၂၃၊နာက်င္ေစရန္ႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ေကၽြးျခင္းပုဒ္မ၃၂၈၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳျခင္းပုဒ္မ၃၅၂ ႏွင့္သြားလာပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေနရာသို႔မသြားလာႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ျခင္း ပုဒ္မ ၃၄၁ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲထားသည္။
မခိုင္ဇာလင္းကိုေနအိမ္သို႔ေခၚသြားေၾကာင္းဝန္ခံသည္မွအပျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာတုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေသာ ကုမၸဏီ၏ စီအီးအိုေဟာင္းက ထြက္ဆိုထားသည္။
မစၥတာဒန္ကေလကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ၁ဝရက္ေန႔တြင္ရဲကဖမ္းဆီးၿပီး၊ေနာက္တရက္တြင္အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္MyanmarConsolidatedMediaGroupLtd(MCM)၏ စီအီးအို ရာထူးကို အစုရွယ္ယာဝင္ တဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။
MCMသည္Crimeအပတ္စဥ္မႈခင္းသတင္းဂ်ာနယ္၊Nowအပတ္စဥ္ဖက္ရွင္မဂၢဇင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝသည္။Geen opmerkingen: